خبرp

زيست فرازميني شكل‌هاي زيست در جاهاي غير از كرهٔ زمين است. موجود فرازميني يا موجود فضايي يا بيگانه در بحث زيست فرازميني، به هر موجود زنده با منشأ غيرزميني گفته مي‌شود.[۱] زيست فرازميني با هوش فرازميني يا تمدن فرازميني تفاوت دارد و منظور فقط موجود زنده است، چه گياه و چه جانور.

اين مسئله كه آيا زيست آلي در جاي ديگري از جهان وجود دارد و اينكه آيا ممكن است تمدن ماوراي زميني وجود داشته باشد، موضوع مهمي براي دانشمندان و عموم مردم بوده‌است. با وجود چنين واقعيتي كه هيچ موجود زنده‌اي در خارج از سياره زمين كشف نشده است، علوم طبيعي جديد به قدري پيشرفت كرده‌اند كه اكنون مي‌توان اين مسئله را بر مبناي علمي استواري بنيان نهاد. پژوهش‌هايي در اين مورد به وسيله دانشمنداني كه در بسياري از زمينه‌ها فعاليت دارند، در دست اجرا است.

در سال ۲۰۱۳ ستاره‌شناسان مأموريت كپلر گزارش دادند، سياره‌اي همانند زمين موجود است كه قابل سكونت مي‌باشد. دانشمندان مي‌گويند اين سياره كه به اسم كپلر ۶۹سي ناميده شده است همانند سياره‌هاي سامانه خورشيدي در مداري ويژه پيرامون ستاره‌اي مي‌چرخد. اين سياره فراخورشيدي احتمالاً نخستين سياره‌اي است كه در آن زندگي خارج از زمين وجود دارد.[۲]

با اينكه هنوز مدارك عيني اثبات اين موضوع وجود ندارد اما جواب اين سؤال هم آنقدرها سخت نيست: اينطور به نظر مي‌رسد. - مي‌دانيم كه نور با سرعتي در حدود ۳۰۰هزار كيلومتر بر ثانيه (دقيقاً ۲۹۹ ۷۹۲ ۴۵۸ M / S) در كيهان در حال حركت مي‌باشند. حال با چند ضرب ساده به نتايج جالبي مي‌رسيم. به اين اعداد دقت كنيد. نور در ۱ دقيقه مسافتي معادل با ۱۸ ميليون كيلومتر را مي‌پيمايد. در يك ساعت مسافتي در حدود ۱ ميليارد و ۸۰ ميليون كيلومتر را مي‌پيمايد. در يك روز مسافتي در حدود ۲۵ ميليارد و ۹۲۰ ميليون كيلومتر را مي‌پيمايد. عدد بدست آمده را در ۳۶۵ ضرب نماييد. اين فاصله عجيب و غريب مسافتي است كه نور در يك سال مي‌پيمايد! در واقع اين همان «يك سال نوري» است.

اما نكته اينجاست. بر اساس آخرين يافته‌ها، خوشه كهكشاني در فاصله ۱۲٫۹۱ ميليارد سال نوري دورتر از زمين شناسايي شده است. آيا مي‌توانيد وسعت كيهان را تصور كنيد؟ يعني اگر روزگاري انسان به تكنولوژي فوق پيشرفته‌اي دست يابد كه بواسطه آن بتواند با سرعت نور (يعني حد نهايي سرعت در كيهان) حركت نمايد، باز هم‌زماني نزديك به ۱۳ ميليارد سال طول خواهد كشيد تا به اين كهكشان برسيم. آيا براستي فكر مي‌كنيد كه در كيهاني با اين عظمت، زمين تنها نقطه حيات است؟!

تمدن فرازميني

به گفته پژوهشگر دانشگاهي، جي.آي. نان (G.I.Naon) از فرهنگستان علوم استوني، تحقيق دربارهٔ مسئله تمدنهاي فرازميني به ما كمك مي‌كند كه به نحو بهتري به مطالعه خودمان بپردازيم. بشريت در تكامل خود به مرحله‌اي قدم نهاده كه بيش از هر وقت، از وحدت خود با جهان آگاه است، او مي‌داند قوانين فيزيكي حاكم بر سياره‌اش با قوانيني كه بر بقيه جهان حكمفرماست، يكسان است. بنا بر عقيده اخترفيزيكدان بلندپايه شوروي سابق يوسف اشكلوفسكي شايد بتوان تصور نمود كه تمدن زميني در كهكشان ما و حتي در ابركهكشان منحصربه‌فرد باشد. استدلال او چنين است: اگر فرض كنيم كه تمدنهاي بسياري در جهان موجود هستند. در آن صورت آنها به دليل اينكه طبيعتاً داراي تكامل يكساني نيستند، بايد داراي امكانات علمي و فني متفاوتي باشند. به بيان ديگر بايد تمدنهايي عقب مانده‌تر و پيشرفته‌تر از ما وجود داشته باشد. به ويژه بايد حداقل چند تمدن بسيار پيشرفته يافت شود كه بتواند انرژي‌هاي معادل انرژي كهكشان‌هايشان را مهار كند.

ميزان فعاليت علمي چنين تمدنهايي به اندازه‌اي است كه زميني‌ها نمي‌توانند از آنها بي‌خبر باشند؛ ولي از آنجا كه زميني‌ها نتوانسته‌اند نشانه‌هايي از اينگونه فعاليت‌ها را كشف نمايند، بنابراين چنين تمدنهايي وجود ندارد و اگر چنين تمدنهايي وجود ندارد، بطور كلي امكان موجوديت تمدنهاي فرازميني از بين مي‌رود. زيرا در غير اينصورت بايد برخي از اين تمدنها به تمدنهاي بسيار پيشرفته تبديل شود.

علل كشف نشدن موجود فرازميني

دانشمندان ديگر بر اين باورند كه علت يافت نشدن تمدنهاي ديگر اين نيست كه آنها وجود ندارند، بلكه اين مسئله دلايل ديگري دارد. وسولد تروئيتسكي (Vsevold Troitsky) عنصر وابسته فرهنگستان علوم شوروي سابق فرضيه‌اي را به شرح زير پيشنهاد نموده‌است:

مدل جهان داغ در حال انبساط، نخستين مرحله تكامل را به نحوي مجسم مي‌سازد كه هيچ ستاره، سياره و حتي مولكول يا اتم وجود نداشته‌است (پيدايش جهان). تمام اينها پس از گذشت مدتي طولاني ايجاد شدند؛ بنابراين شرايط ضروري براي پيدايش موجودات زنده در مرحله ويژه‌اي از تاريخ جهان تكميل گردد. طبق فرضيه تروئيتسكي پس از آن زيست عملاً بطور هم‌زمان در اجسام فضايي مختلف به وجود آمد. مفهوم اين مطلب آنست كه هيچ تمدني پيشرفته‌تر از تمدن زميني وجود ندارد. به همين دليل ما نمي‌توانيم اثري از آنها پيدا كنيم.

علل تكامل موجود فرازميني

طبق نظر دانشمندان فعاليت تمدنهاي ديگر در فضا در هر مرحله‌اي از تكامل كه باشند، بايد به وسيله مشكلات مربوط به تأمين انرژي محدود شود. به عنوان مثال ايجاد فرستنده راديويي نيرومند براي برقراري ارتباط با موجودات هوشمند ديگر در جهان، به وسيله فرستادن علائم در تمام جهات به انرژي عظيمي نياز دارد كه مي‌تواند موجوديت اين تمدن را به مخاطره اندازد. به علاوه، اين طرح مستلزم كوشش‌هاي فراواني است، در صورتي يك تمدن مي‌تواند از عهده چنين طرحي برآيد كه آن را ضروري و بايسته تشخيص دهد؛ بنابراين اين مسئله هنوز در دوره بررسي است. هيچ تمدني در خارج از سياره ما كشف نشده‌است و اميدي براي كشف حتي يكي از آنها بسيار ضعيف است.

به گفته پژوهشگر دانشگاهي، جي.آي. نان (G.I.Naon) از فرهنگستان علوم استوني، تحقيق دربارهٔ مسئله تمدنهاي فرازميني به ما كمك مي‌كند كه به نحو بهتري به مطالعه خودمان بپردازيم. بشريت در تكامل خود به مرحله‌اي قدم نهاده كه بيش از هر وقت، از وحدت خود با جهان آگاه است، او مي‌داند قوانين فيزيكي حاكم بر سياره‌اش با قوانيني كه بر بقيه جهان حكمفرماست، يكسان است.

امروزه دانستن اين قوانين بدين مفهوم است كه بتوانيم وظيفه و كارمان را به طور مؤثري طرح‌ريزي كنيم و آينده خود را بر مبناي اطلاعات علمي پيش بيني نماييم. تحقيق دربارهٔ مسئله تمدنهاي فرازميني در سطح كنوني علوم طبيعي، يكي از موثرترين راه‌هاي دست يافتن به هدفهايمان است. بطور كلي با تلاش براي دانستن دربارهٔ امكان موجوديت تمدن‌هاي ديگر، دربارهٔ موجوديت خود در فضا مي‌آموزيم و تمدن خود را از چيزي كه بازتاب اين تمدن در آينه كيهاني است، مطالعه مي‌نماييم.

زماني كه بشر زميني در علوم ارتباطات آنقدر پيشرفت نكرده‌است كه بتواند بيرون از محيط زيست خودش را ببيند و بتواند با آن محيط رابطه‌اي برقرار كند صرفاً به اين دليل نمي‌تواند بگويد در آن بيرون هيچ‌كس نيست چنين تفكري ناشي از نخواستن و نتوانستن و فرار از دانستن است بلكه بهتر آنست كه بگويد هنوز چشم و گوش بشر آنقدر قوي نشده‌اند تا آن بيرون را ببينند و درك كنند اما واقعيت چيست؟ واقعيت اين است كه تكنولوژي ارتباطات ما هنوز آنقدر پيشرفت نكرده كه بتوانيم چهان اطرافمان را بفهميم در اين راستا بايد بگويم سرعت نهايي ارتباطات ما سرعت نور است كه در مقياس فضايي تقريباً فاقد ارزش است چرا؟ چون در ارتباط با نزديكترين ستاره يعني آلفا قنطورس ارسال و دريافت يك پيام ما حدود نه سال وقت مي‌برد اما در همين حال اگر پياممان را بخواهيم به سوي ديگري از كهكشان خودمان ارسال كنيم هزاران سال وقت خواهد گرفت و طبيعتاً چنين تكنولوژي در ارتباطات فرازميني ناكارآمد است و مثل اين مي‌ماند كه ما بايستيم و همانند صدها سال پيش فردي را از فاصله چند صد كيلومتري با فرياد زدنمان با خبر كنيم به نظر شما آيا اين احمقانه نيست پس در اينجا بهتر است تصور كنيم كه موجودات فرازميني پيشرفته پيامهايشان را فراتر از سرعت نور و با سامانه‌هاي پيشرفته‌تر از ما به فضا مي‌فرستند كه ما به علت ندانستن اين فناوري نسبت به آن كور هستيم و قادر به دريافت آن نيستيم كما اينكه همين حالا ممكن است ما در معرض پيام‌هاي بيشمار اينچنيني از فضا باشيم. اگر ما در جهان تنها هستيم پس خورشيد هم تنها ستاره در جهان است. به نظر شما اين درست است؟

شانس‌ها و گزينه‌هاي وجود زيست غيرزميني

با پيشرفت علم در قرن اخير، حال ديگر مي‌توانيم پاسخ‌هاي روشن تري را دربارهٔ حيات و احتمال وجود آن در كيهان بيابيم. با احتساب شماره تخميني سيارات عالم، دانشمندان محاسبه كرده‌اند احتمال اينكه ما تنها باشيم و به جز زمين در سراسر كائنات نشاني از حيات نباشد يك در ۱۰۰ ميليون است.

در هر كهكشاني مانند راه شيري ۱۰۰ تا ۴۰۰ ميليارد ستاره وجود دارد و كيهان‌شناسان تخمين مي‌زنند ۴۰۰ ميليارد كهكشان در عالم موجود است بنابراين پذيرفتني نيست اگر بگوييم سياره كوچك ما در كنار ستاره عادي مان تنها مكان پذيراي حيات در عالم است اما تنها زيستگاهي كه تاكنون در عالم مي‌شناسيم زمين خودمان است. در اينجا به دليل گستردگي مطلب بحث دربارهٔ حيات در كيهان را به حوزه كوچك‌تر آن يعني منظومه خورشيدي محدود خواهيم كرد و به احتمال وجود حيات و سيارات و اقمار پذيراي آن مي‌پردازيم. {در آزمايش فيلادلفيا مثل اينكه انسان‌ها با موجودات فضايي برخورد داشته‌اند.}

گزينه‌هاي وجود زيست فرا زميني

در منظومه خورشيدي غير از زمين تنها سه گزينه وجود دارد كه احتمال پيدايش حيات بر روي آنها بررسي مي‌شود. مي‌توانيم با اطمينان بگوييم زيست در بهرام (مريخ)، يكي از ماه‌هاي مشتري - اروپا و يكي از ماه‌هاي كيوان به نام تيتان مي‌تواند پديد بيايد. كمربند زيست خورشيد شامل سه سياره ناهيد (زهره)، زمين و بهرام است. (كمربند زيستي در سامانه خورشيدي يعني جايي كه سياره‌اي با جو مناسب داراي آب به صورت مايع است و احتمال شكل گيري حيات تنها در اين كمربند وجود دارد) سياره زهره از لحاظ ظاهري شباهت زيادي به زمين دارد. جرم آنها با هم برابر است و ضمناً تركيبات اتمسفري اوليه دو سياره شباهت زيادي با هم داشته‌اند اما سياره زهره كمي نزديك تر از زمين به خورشيد است و اين باعث عدم پايداري آب مايع در آن سياره مي‌شود. همچنين گاز كربنيكي كه در جو آن قرار دارد باعث ايجاد خاصيت گلخانه‌اي شديد شده و دماي آن را تا ۵۰۰ سانتي گراد مي‌رساند؛ بنابراين مي‌بينيد كه از شرايط ابتدايي حيات يعني آب مايع و جو مناسب برخوردار نيست.

۱- بهرام (مريخ): سياره ديگر كمربند حيات مريخ است كه تاكنون بيش از دو گزينه ديگر كاوش شده‌است. در چند صد ميليون سال اول منظومه خورشيدي، مريخ نسبت به زمين شرايط بهتري براي پيدايش حيات داشته كه به دليل سريعتر سرد شدن مريخ بوده‌است. همين زمينه شرايط پيدايش باكتري‌ها را زير پوسته مريخ ايجاد كرد. يعني شرايط سطحي مريخ بسيار زودتر از زمين براي پيدايش زيست آماده شده‌است. يافته‌هاي اخير مريخ‌نوردهاي ناسا وجود آب در گذشته مريخ- احتمالاً حدود يك ميليارد سال قبل- را نيز تأييد كرده‌اند. هرچند ميزان آن و مدت زمان بقاي آن همچنان مبهم است. علاوه بر اين شواهدي دال بر وجود جوي ضخيم از co۲ در سال‌هاي آغازين اين سياره وجود دارد. شايد در همين دوره زيست در زير سطح مريخ يا حتي بر سطح آن فرصت رشد يافته باشد اما به دليل ميدان مغناطيسي و گرانش ضعيف مريخ (حدود ۳۸ درصد جو زمين) باد خورشيدي جو آن را بيش از پيش پراكنده‌ساخت و سبب بخار شدن يا فرورفتن آب‌هاي سطحي به زير سطح مريخ و يخ زدن آنها شده‌است. اخيراً نيز مدار گردهاي مريخ نشانه‌هاي اميدوار كننده‌اي را از وجود منابع يخ- آب زير سطح مريخ يافته‌اند.

بنابراين امكان زندگي بر روي مريخ كنوني بسيار كم است اما غيرممكن نيست. احتمالاً گرماي دروني آن به اندازه‌اي هست كه لايه زيرين يخ را گرم كند و محيطي نسبتاً مساعد را براي ميكروب‌هاي جان‌سخت مريخي ايجاد كنند. اين باكتري‌ها در صورت وجود در سوخت و سازشان توليدكننده متان هستند. جالب اين است كه شواهد اخير مدارگرد مريخ نشانه‌هايي قطعي از وجود متان در جو مريخ دارد كه يا بر اثر واپاشي‌هاي حاصل از زندگي باكتري‌ها به وجود مي‌آيند يا بر اثر فعاليت‌هاي پيوسته آتشفشاني در جو پخش مي‌شوند. اين كه آيا در دوره ابتدايي مريخ حيات شكل گرفته‌است يا حتي هنوز هم باكتري‌هايي زير لايه‌هاي سطحي آن- جايي كه احتمالاً آب مايع وجود دارد- زنده مانده‌اند هنوز بي پاسخ مانده‌است و جواب قطعي آن طي كاوش‌هاي آينده حاصل مي‌شود.

(شهاب سنگ مريخي ALH۸۴۰۰۱ كه ۱۳۰۰۰ سال پيش در قطب جنوب سقوط كرده‌است. در بزرگنمايي ۱۰۰ هزار برابر با ميكروسكوپ الكتروني، ساختارهاي كرم مانندي ديده مي‌شود كه دانشمندان آنها را مشابه سنگواره‌هاي زيست ابتدايي مي‌دانند. اما هيچ چيز هنوز قطعي نيست) بنابراين هر دو سياره موجود در كمربند حيات را بررسي كرديم. (البته غير از زمين) اما ممكن است در هر منظومه كمربندهاي حيات متعددي وجود داشته باشد يعني قلمرو حيات ابتدايي محدود به كمربند حيات دور هر ستاره نيست. اگر سياره‌اي گازي اقماري بزرگ داشته باشد، نيروي جذر و مدي ميان سياره و اقمار درون اين اقمار را گرم مي‌كند. يعني حتي اگر سياره و قمرش نزديك ستاره‌اي هم نباشند، انرژي مورد نياز حيات ابتدايي تأمين خواهد شد.

۲- اروپا: سطح اين قمر مشتري را اقيانوسي نيمه عميق از آب فراگرفته و روي آن را لايه‌اي يخ ضخيم كه شايد ضخامت آن ۱۰ تا ۱۵ كيلومتر باشد، پوشانيده‌است و اين لايه يخ به دلايل مجاورت با خلأ همواره در حال شكست و ترميم است. اين قمر هم اندازه ماه زمين است و منبع گرمايي دروني آن در اثر مكش گرانشي مشتري و ديگر قمرها بر اروپا به وجود آمده‌است. اين گرما يخ‌هاي زيرين را ذوب مي‌كند، در عين حال فشار يخ‌ها باعث مي‌شود آب بخار نشود، در نتيجه ممكن است نوعي از حيات در آب زيرين شكل گرفته باشد. شكلي از حيات كه متفاوت از حيات شناخته شده زمين خواهد بود. چون ژرفاي يخ به حدي است كه نور خورشيدي از آن نمي‌گذرد بر همين اساس حيات وابسته به نور خورشيد نمي‌تواند در آنجا شكل بگيرد. اينكه آيا حياتي در آنجا آغاز شده و تا كجا متحول شده‌است را نمي‌دانيم. با شروع مأموريت مدارگرد جيمو (JIMO) و مطالعه قمرهاي يخي مشتري، اطلاعات نسبتاً كامل تري را دربارهٔ احتمال حيات در اروپا به دست خواهيم آورد. تنها زماني مي‌توانيم با قطعيت از حيات در اروپا صحبت كنيم كه ناسا موفق شود كاوشگري را به اروپا بفرستد و با سوراخ كردن يخ‌ها، حيات دريايي را آزمايش كند كه اين امر با توجه به شرايط و ضخامت يخ به زودي امكان‌پذير نيست.

(سطح يخي اروپا، شيارهاي موجود يخ‌هاي ترك خورده سطح اروپا را از ديد فضاپيماي گاليله در سال ۱۹۹۸ نشان مي‌دهد)

۳- تيتان: اين قمر با قطري معادل ۵۱۵۰ كيلومتر دومين قمر بزرگ منظومه شمسي و حتي از سيارهٔ عطارد و همچنين پلوتون (كه در گذشته به عنوان آخرين سياره منظومه شمسي در نظر گرفته مي‌شد) نيز بزرگ‌تر است. اما مهم‌ترين ويژگي آن وجود جو قابل توجه آن است كه از نظر تركيبات و فشار سطحي به زمين بسيار شبيه‌است. جو هر دو از نيتروژن (۷۸ درصد براي زمين و ۹۰ تا ۹۷ درصد براي تيتان) تشكيل شده و فشار جو در تيتان ۵/۱ برابر فشار جو در زمين است. البته دومين گاز فراوان در زمين اكسيژن و در تيتان متان است.

دورتا دور جو تيتان تا ارتفاع ۷۰۰ كيلومتري سطح غباري از ذرات متان وجود دارد. در عكس‌هايي كه كاسيني اخيراً از اين قمر بااهميت گرفته نواحي تيره و روشن بسياري ديده مي‌شد. نواحي تيره احتمالاً درياهاي اتان و متان هستند كه در دماي ۱۷۹- درجه سطح تيتان به وجود آمده‌اند و نواحي روشن بايد قاره‌هايي بر سطح آن باشند. به دليل دماي بسيار كم تيتان، احتمال وجود حيات در آن وجود ندارد اما اين قمر تركيبات آلي يعني بلوك‌هاي سازنده حيات را در خود جاي داده‌است؛ بنابراين نمونه‌اي عالي براي بررسي شرايط آغازين حيات است، يعني چيزي شبيه زمين در ۵/۴ ميليارد سال پيش كه اكنون مي‌توان سير تكوين حيات را بر روي نمونه‌اي آزمايشگاهي مطالعه كرد.

حال چگونه بر روي چنين قمري با اوضاع محيطي نه چندان مساعد حيات شكل مي‌گيرد؟ تيتان يكي از مهم‌ترين عامل‌ها را دارا است و آن جوي پايدار است كه مانند يك حفاظ محيط درون قمر را از فضاي بيرون آن جدا مي‌كند. مورد بعدي مانند پيدايش حيات ابتدايي بر روي زمين است. پرتوهاي فرابنفش در برخورد با تيتان باعث شكسته شدن مولكول‌هاي نيتروژن، متان و ساير مولكول‌ها مي‌شود و در نتيجه تركيبات آلي بعدي شكل مي‌گيرد. در نهايت چگالي ابرها به حدي مي‌شود كه امكان ريزش باران‌هاي هيدروكربني را روي قمر بالا مي‌برد كه در صورت روي دادن اين پديده مهم، درياچه‌ها و رودهايي از تركيبات آلي سطح اين قمر را مي‌پوشاند؛ بنابراين شرايط حيات ابتدايي در مجاورت مولكول‌هاي آلي مساعد تر مي‌شود و در آن صورت ما شاهد آن چيزي خواهيم بود كه در حدود ۵/۴ ميليارد سال پيش در زمين آغاز شده‌است، تاكنون به چنين موجودات هوشمندي ختم شود. بسياري از اين حدسيات بعد از فرود هويگنس و تجزيه و تحليل كامل داده‌هاي ارسالي آن قطعي خواهد شد.

با توجه به آنچه در بالا ذكر شد مي‌بينيم احتمال اين كه در جاي ديگري از منظومه شمسي هم بتواند شكل بگيرد صفر نيست. چنانچه شواهد حاكي از آن است كه در زماني دوردست در مريخ حياتي ابتدايي وجود داشته و اكنون ممكن است در قمر اروپا ايجاد شده باشد و در آينده‌اي دور هم احتمال ايجاد آن بر تيتان وجود دارد، پس بايد اميدوار باشيم كه ما در اين كيهان تنها نخواهيم بود.

۴- كوتوله‌هاي سرخ: اجرام زيست‌پذير اطراف ستاره‌هاي كوتوله‌هاي قرمز بهترين نامزد براي ميزباني زيست فرازميني هستند. درواقع بهترين جاي كيهان براي يافتن حيات فرازميني. كوتوله‌هاي قرمز فراوان‌ترين نوع ستاره در جهان هستند و هر يك از آن‌ها احتمالاً داراي سياره‌اي هستند كه در ناحيه زيست پذيرشان قرار گرفته است. اين ناحيه بهترين شانس براي وجود حيات بيگانه را داراست. كوتوله‌هاي قرمز كه ستاره‌هاي كوتوله M نيز خوانده مي‌شوند، بيش از ۵۰ برابر تاريك‌تر از خورشيد بوده و فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد آن جرم دارند. اين اجرام كيهاني ۷۰ درصد ستارگان جهان را تشكيل مي‌دهند.

فراواني كوتوله‌هاي قرمز دانشمندان را به اين فكر واداشت كه شايد آن‌ها بهترين مكان براي كشف حيات بيگانه احتمالي باشند. منجمان به طور فزاينده‌اي در حال كشف سيارات مدارگرد در اطراف اين ستاره‌ها هستند و پژوهش‌هاي جديد فضاپيماي كپلر نيز نشان داده دست كم نيمي از اين ستارگان، سيارات صخره‌اي دارند كه اندازه‌شان نصف تا چهار برابر زمين است. دانشمندان دانشگاه كاليفرنيا در لس‌آنجلس با استفاده از مدل‌هاي رايانه‌اي شكل‌گيري سياره‌اي دريافتند كوتوله‌هاي قرمز احتمالاً جهان‌هاي زمين‌مانندي را توسعه دهند و اين كه سيارات موجود در ناحيه زيست‌پذير آن‌ها به اندازه كافي براي داشتن آب مايع، گرم هستند. پژوهشگران دريافتند سياراتي كه در نواحي زيست‌پذير ستارگان كوتوله قرمز قرار دارند، مي‌توانند مقادير قابل‌توجهي از آب را انباشت كنند و در واقع هر يك از آن‌ها احتمالاً داراي ۲۵ برابر آب بيشتري نسبت به زمين باشد.[۳]

بيگانه‌ها در فرهنگ عامه

بيگانه‌ها نقش بسياري در فرهنگ عامهٔ امروز دارند كه بخش بسياري از آن به دليل جنجال‌هاي بشقاب پرنده در دههٔ پنجاه ميلادي و موج آثار اپراي فضايي بعد از آن است. مردان كوچك سبز (LGM)، اي-تي، زنومورف‌هاي فيلم بيگانه، پرداتور و ... بيگانه محسوب مي‌شوند.[۴]


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: موجودات فضايي،


۲۲ دى ۱۳۹۶ | ۰۲:۴۶:۲۴ | A | نظرات (0)
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]
مطالب جديد تر مطالب قدیمی تر